「Matrix3D(API)」の版間の差分

提供: Eospedia
移動: 案内検索
(ページの作成:「General/'''Matrix3D'''は、3次元変換のためのAPI です。 == 構造体 == == API == *配列の初期化 extern void matrix3DInit(Matrix3D Matrix); extern v...」)
 
(構造体)
行1: 行1:
 
General/'''Matrix3D'''は、3次元変換のためのAPI です。
 
General/'''Matrix3D'''は、3次元変換のためのAPI です。
 +
== 定数 ==
 +
#define MATRIX_3D_WIDTH  4
 +
#define MATRIX_3D_HEIGHT 4
 +
#define MATRIX_3D_MODE_NOT_INITIALIZE 0
 +
#define MATRIX_3D_MODE_INITIALIZE 1
 +
#define MATRIX_3D_NEGLECT_VALUE 1e-6
 +
 
== 構造体 ==
 
== 構造体 ==
 +
  typedef float matrix3DParaTypeReal;
 +
  typedef matrix3DParaTypeReal Matrix3D[MATRIX_3D_WIDTH][MATRIX_3D_HEIGHT];
 +
  typedef char  matrix3DEulerAngleMode;
  
 
== API ==
 
== API ==

2013年11月17日 (日) 21:44時点における版

General/Matrix3Dは、3次元変換のためのAPI です。

定数

#define MATRIX_3D_WIDTH 4
#define MATRIX_3D_HEIGHT 4
#define MATRIX_3D_MODE_NOT_INITIALIZE 0
#define MATRIX_3D_MODE_INITIALIZE 1
#define MATRIX_3D_NEGLECT_VALUE 1e-6

構造体

 typedef float matrix3DParaTypeReal;
 typedef matrix3DParaTypeReal Matrix3D[MATRIX_3D_WIDTH][MATRIX_3D_HEIGHT];
 typedef char matrix3DEulerAngleMode;

API

 • 配列の初期化
extern void matrix3DInit(Matrix3D Matrix);
extern void matrix3DFromRotationMatrix(Matrix3D dst, Array a); 
 • 逆変換
extern void matrix3DInverse(Matrix3D mat);
 • 積演算
extern void matrix3DMultiply(Matrix3D A, Matrix3D B);   /* A = A*B */
extern void matrix3DMultiplyInv(Matrix3D A, Matrix3D B); /* B = A*B */
extern void matrix3DMultiplyVector(floatVector* v, Matrix3D A); 
extern void matrix3DMultiplyVectors(floatVector* vs, int n, Matrix3D A); 
 • ファイルとやり取り
extern void matrix3DFileFormat(FILE* fpt);
extern void matrix3DFileRead(FILE* fpt, Matrix3D Matrix);
extern void matrix3DFileWrite(FILE* fpt, Matrix3D Matrix);
 • 3次元行列の設定
extern void matrix3DRotationSet(Matrix3D Matrix, char mode, matrix3DParaTypeReal rot, long Mode);
extern void matrix3DTranslationSet(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetXYZ(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetZYX(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetZXY(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetYXZ(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
 • 3次元行列のオイラー角による指定
extern void matrix3DRotationSetFollowingEulerAngle(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal rot1, matrix3DParaTypeReal rot2, matrix3DParaTypeReal rot3, long mode);
extern void matrix3DRotationAntiSetFollowingEulerAngle(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal rot1, matrix3DParaTypeReal rot2, matrix3DParaTypeReal rot3, long mode);
extern void matrix3DEulerAngleGetFromMatrix3D(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal* rot1, matrix3DParaTypeReal* rot2, matrix3DParaTypeReal* rot3, long mode);