Git

提供: Eospedia
移動: 案内検索

CLI

ユーザー名とemailの登録

git config --global user.name "ユーザー名"
git config --global user.email メールアドレス

GitHub

Issueコメント

他のリポジトリのコミットへのリンク

ユーザー名/リポジトリ名@コミットハッシュ

例えば

yasunaga-lab/hogefuga@fdk54u89iraa66baab5f4955e0dba066ea0d7dab1