eosDataPicker(API)

提供: Eospedia
移動: 案内検索

DataExpress/TclTk/src/VTKorg/eosDataPickerはAPI です。

eosDataPickerクラス

定数

構造体

API

 eosDataPicker();
 vtkCellPicker* eosDataPicker::GetPicker();
 void SetData(void* renderer, void* data, Property* p);
 static void annotatePick(void* arg);
 void annotatePick0();
 vtkAbstractMapper3D* GetPickMapper();