pdbInfoGet(API)

提供: Eospedia
移動: 案内検索

DataManip/pdbFile/src/pdbInfoGetPDBデータ取得のためのAPI です。pdbInfoなどで使用されています。

定数

構造体

中心座標の決定方法

typedef enum pdbInfoCenterMode {
        pdbInfoCenterModeCa = 0,
        pdbInfoCenterModeAll = 1
} pdbInfoCenterMode;

PDB情報

typedef struct pdbInfoData {
	double cx;	
	double cy;	
	double cz;	

  	pdbInfoCenterMode centermode;
  	double distance;	
	double distancex;	
	double distancey;	
	double distancez;	
} pdbInfoData;

API

PDB情報の取得

入力ファイルpdbからPDB情報を取得してinfoへ格納します。

extern void pdbInfoGet(pdbFile* pdb, pdbInfoData* info, long mode);