tiltInfoDetermine

提供: Eospedia
移動: 案内検索

tiltInfoDetermineとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: ASCII(ROI情報) NULL
-defocusIn 必須 入力ファイル: ASCII(defocus) NULL
-o 必須 出力ファイル: ASCII NULL
-M 選択 Mag 2.4
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示 


モードの詳細

モード 説明
0


-i のフォーマット

ROI情報のフォーマットについてはmrcImageROIs参照


-defocusIn のフォーマット

ファイル名0 デフォーカス0
ファイル名1 デフォーカス1
    .           .
    .           .

各ファイル名には拡張子を含めない


実行例

入力ファイルのデータ

-i のデータ
inputnoise-0000.roi Rect 6 6 26 6 26 26 6 26
inputnoise-0001.roi Rect 20 6 40 6 40 26 20 26
inputnoise-0002.roi Rect 40 6 60 6 60 26 40 26
inputnoise-0003.roi Rect 54 6 74 6 74 26 54 26
inputnoise-0004.roi Rect 6 20 26 20 26 40 6 40
inputnoise-0005.roi Rect 20 20 40 20 40 40 20 40
inputnoise-0006.roi Rect 40 20 60 20 60 40 40 40
inputnoise-0007.roi Rect 54 20 74 20 74 40 54 40
inputnoise-0008.roi Rect 6 40 26 40 26 60 6 60
inputnoise-0009.roi Rect 20 40 40 40 40 60 20 60
inputnoise-0010.roi Rect 40 40 60 40 60 60 40 60
inputnoise-0011.roi Rect 54 40 74 40 74 60 54 60
inputnoise-0012.roi Rect 6 54 26 54 26 74 6 74
inputnoise-0013.roi Rect 20 54 40 54 40 74 20 74
inputnoise-0014.roi Rect 40 54 60 54 60 74 40 74
inputnoise-0015.roi Rect 54 54 74 54 74 74 54 74


-defocusIn のデータ
inputnoise-0001 2e4
inputnoise-0003 2e4
inputnoise-0005 2e4
inputnoise-0006 2e4
inputnoise-0007 2e4
inputnoise-0008 2e4
inputnoise-0009 2e4
inputnoise-0010 2e4
inputnoise-0011 2e4
inputnoise-0014 2e4
inputnoise-0015 2e4


オプション必須項目のみの場合

x: 38.400002 y: 20000.000000
x: 38.400002 y: 20000.000000
x: 72.000000 y: 20000.000000
x: 72.000000 y: 20000.000000
x: 72.000000 y: 20000.000000
x: 120.000008 y: 20000.000000
x: 120.000008 y: 20000.000000
x: 120.000008 y: 20000.000000
x: 120.000008 y: 20000.000000
x: 153.600006 y: 20000.000000
x: 153.600006 y: 20000.000000
a= 20008.71 b= -0.12 abdev= 6255.92
TiltAngle= -6.897435


オプション -M

M=3で実行

x: 48.000000 y: 20000.000000
x: 48.000000 y: 20000.000000
x: 90.000000 y: 20000.000000
x: 90.000000 y: 20000.000000
x: 90.000000 y: 20000.000000
x: 150.000000 y: 20000.000000
x: 150.000000 y: 20000.000000
x: 150.000000 y: 20000.000000
x: 150.000000 y: 20000.000000
x: 192.000000 y: 20000.000000
x: 192.000000 y: 20000.000000
a= 20008.71 b= -0.10 abdev= 6255.91
TiltAngle= -5.526260